Miljökonsult Sörmland AB

Miljökonsult Sörmland AB
Sjöängsvägen 86
613 37 Oxelösund

Tommy Andersson
070-6331002

tommy.miljokonsult@telia.com

 

 Miljökonsult Sörmland AB erbjuder administrativa, juridiska och tekniska tjänster inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Vår styrka är vi vet hur miljömyndigheterna fungerar och kan tolka deras krav samtidigt som vi förstår företagarnas och enskilda personers behov. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet genom arbete på myndigheter och med företag. 

 

 

 

 

Verksamhetsområden 

  • Miljörättsliga frågor
  • Ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Egenkontrollprogram
  • Miljöledning
  • Miljöutredningar